• aluminijska kućišta za kamere
  • blokovi za hidrauliku
  • dijelovi za transportnu industriju (dijelovi za vlakove, niskopodne tramvaje)
  • dijelovi za radne strojeve
  • dijelovi za medicinu